Chvojkův rodný dům
Rodný dům Vinceta Chvojky v Semíně č. p. 223

 

Ověřit CSS!